TÁMOGATOTT LAKHATÁS - Jogszabály-változás

2018. december 21-ei körlevelünk:

Kedves Barátunk!

2018 nyarán egyeztetést folytattunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) munkatársaival kiskorúak támogatott lakhatásban történő ellátásáról, részben az EMMI-ben, részben a Józan Babák Klub intézményében, ahol már jelenleg is felnőtt ellátottak élhetnek együtt gyermekeikkel, újszülöttkortól kezdődően.

Az egyeztetések során célként fogalmazódott meg, hogy a felnőtt ellátottakhoz hasonlóan, a velük élő kiskorú lakók is ellátottnak minősüljenek, ami a további módszertani és jogi szabályozás, valamint finanszírozás alapja.

Az Országgyűlés 2018. december 12-ei ülésén tartott szavazásával, a Magyar Közlöny 2018. december 20-án (2018/207.) megjelent száma 35785. oldalán olvasható szöveg szerint elfogadott változás ezt az új jogviszonyt tartalmazza (2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról): 

„22. § (1) Az Szt. 75. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: ’(1a) Támogatott lakhatásban az (1) bekezdés szerinti személy gyermeke is ellátható.’ (2) Az Szt. 75. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: ’(7a) Kiskorú ellátása esetén az (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontja szerinti szolgáltatási elemeket minden esetben biztosítani kell azzal, hogy a felügyelet szolgáltatási elem kizárólag személyes jelenléttel biztosítható’”, ahol da) és a db) alpontok az étkeztetés és a felügyelet biztosítására vonatkoznak.

Ez a módosítás azt jelenti, hogy a támogatott lakhatások intézményei a jövőben többgenerációs ellátási formává alakulnak, s - hazánkban először - addiktológiai, pszichoszociális, látás-, mozgás- és hallássérült felnőttek és gyermekeik egyszerre létesíthetnek intézményi jogviszonyt, ami szabályozott és tartós együttélésük alapját teremti meg.

A módosítás 2019. január 1-jétől hatályos.

Mindenkinek köszönettel, aki az eddigiekben is segítette ezt a folyamatot.

Üdvözlettel,
Mándi Bettina, Oberth József
(Józan Babák Egyesület + Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése