JÓZAN BABÁK - MÓDSZERTANI MUNKACSOPORT: LEÍRÁS ÉS MUNKATERV

Józan Babák Klub – Módszertani Munkacsoport: általános leírás és munkaterv

Tagjai:
 • addiktológiai problémával élő emberek gyermekvállalását segítő, az ellátásban aktuálisan és közvetlenül dolgozó egészségügyi, szociális, jogi stb. szakemberek,
 • addiktológiai problémával élő, gyermeket vállaló emberek,
 • egyidejűleg legfeljebb 12 fő, a Józan Babák Klub felkérése alapján.
Külső partnerek:
 • addiktológiai problémával élő emberek gyermekvállalását segítő, az ellátásban (aktuálisan) és közvetlenül nem dolgozó egészségügyi, szociális, jogi, tapasztalati segítő stb. szakemberek, szervezetek.
Célok:
 • szociális, egészségügyi, jogi szakmai-módszertani dokumentumok (irányelvek, protokollok, ajánlások stb.) készítése;
 • Kutatások szervezése, lebonyolítása;
 • Szakmai szervezetek megkeresése, bevonása;
 • Ellátásszervezési javaslatok, fejlesztési célok kidolgozása;
 • Az ellátást közvetlenül támogató ismeretek terjesztése laikusok és szakemberek számára.
Általános alapelvek szakmai-módszertani dokumentum készítéséhez:
 • az ellátási folyamat egészére vonatkozik, ami részben egészségügyi, részben szociális, jogi, sorstárssegítő és más ellátások, valamint a természetes támogatók tevékenységeinek összehangolásával valósulhat meg;
 • Nem szakmaspecifikus és problémaközpontú, hanem laikus és professzionális aktivitások összességét dolgozza fel, célja pedig optimális folyamat tervezése és elősegítése;
 • Elsődleges kompetens szereplők a magzat/gyermek és a várandós nő/anya, és minden további kompetencia alkalmazása ehhez illeszkedik. Továbbá, ahol lehetséges, az édesapát, valamint más hozzátartozókat is célozza;
 • Tartalmaz a) jelenleg elérhető, az ellátási folyamatban bevonható, és b) jelenleg nem elérhető, de a közeljövőre vonatkozó fejlesztési célként is felfogható szolgáltatási, intézményi elemeket;
 • Minden esetben ingyenesen elérhető, nyilvános, laikusok és szakemberek számára is kezelhető információkat nyújt.
Ennek jegyében, a 2018-2021-es időszakban előbb az addiktoginekológiai ellátás multidiszciplináris, a természetes támogatók szerepét is feldolgozó, közvetlen gyakorlati tapasztalatok alapján meghatározott folyamatát írja le, majd ezt bontja le módszertani javaslatokra és ismeretterjesztő szövegekre.

Módszertani javaslatok:

 • addiktoginekológiai egészségügyi szakmai irányelv,
 • addiktoginekológiai várandósgondozási irányelv,
 • támogatott lakhatásban addiktológiai (és más egészségügyi) problémával, várandósként vagy gyermekkel együtt élő nagykorú és kiskorú lakók ellátásának irányelve,
 • a gyermekvédelmi törvény alkalmazásával összefüggő, a gyermekjóléti, családsegítő, nevelőszülői, gyámhivatali stb. szolgáltatásokra, munkára vonatkozó indítványok.
Ismeretterjesztő szövegek:
 • laikusoknak és szakembereknek szóló tájékoztatók a várandósság alatt alkalmazott gyógyszeres terápiák,
 • valamint pszichoaktív szerek hatásairól.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése