JÓZAN BABÁK - MÓDSZERTANI MUNKACSOPORT - 2018-2020-as munkaterv

A Munkacsoport általános alapelvei szerint, szakmai-módszertani dokumentum készítésekor a következő szempontokat veszi figyelembe:

 • az ellátási folyamat egészére vonatkozik, ami részben egészségügyi, részben szociális, jogi, sorstárssegítő és más ellátások, valamint a természetes támogatók tevékenységeinek összehangolásával valósulhat meg;
 • Nem szakmaspecifikus és problémaközpontú, hanem laikus és professzionális aktivitások összességét dolgozza fel, célja pedig optimális folyamat tervezése és elősegítése;
 • Elsődleges kompetens szereplők a magzat/gyermek és a várandós nő/anya, és minden további kompetencia alkalmazása ehhez illeszkedik. Továbbá, ahol lehetséges, az édesapát, valamint más hozzátartozókat is célozza;
 • Tartalmaz a) jelenleg elérhető, az ellátási folyamatban bevonható, és b) jelenleg nem elérhető, de a közeljövőre vonatkozó fejlesztési célként is felfogható szolgáltatási, intézményi elemeket;
 • Minden esetben ingyenesen elérhető, nyilvános, laikusok és szakemberek számára is kezelhető információkat nyújt.
Ennek jegyében, a 2018-2020-as időszakban előbb az addicto-gyneacologiai ellátás multidiszciplináris, a természetes támogatók szerepét is feldolgozó, közvetlen gyakorlati tapasztalatok alapján meghatározott folyamatát írja le, majd ezt bontja le módszertani javaslatokra és ismeretterjesztő szövegekre.

Módszertani javaslatok:
 • addicto-gyneacologiai orvosi protokoll,
 • addicto-gyneacologiai várandósgondozási irányelv,
 • támogatott lakhatásban addiktológiai (és más egészségügyi) problémával, várandósként vagy gyermekkel együtt élő nagykorú és kiskorú lakók ellátásának irányelve,
 • a gyermekvédelmi törvény alkalmazásával összefüggő, a gyermekjóléti, családsegítő, nevelőszülői, gyámhivatali stb. szolgáltatásokra, munkára vonatkozó indítványok. 
Ismeretterjesztő szövegek:
 • laikusoknak és szakembereknek szóló tájékoztatók a várandósság alatt alkalmazott gyógyszeres terápiák,
 • valamint pszichoaktív szerek hatásairól.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése